fredag 13 januari 2017

Från den människan går jag bort

Mitt liv är mitt

Mitt liv är mitt
och ingen ska ta det ifrån mig.
Vad jag har vill jag ge
helt av fri vilja
när mitt hjärta är redo 
och stunden inne.
Ingen har någon rätt till mig.
Ingen enda.
Ingen känner min väg.
Inte heller jag känner den
men den blir synlig för mig
medan jag vandrar.

Bara den kan jag leva nära
som bejakar
att jag drar mig undan
som hejdar sig vid mina gränser
och inte hotas av min tystnad.
Den som hävdar sin rätt till mig
dödar min glädje
kväver min kärlek 
tar mitt liv
Från den människan går jag bort 
även om hon skulle vara
min mor, min man, mitt barn.

Den som kräver min kärlek
hindrar mig att älska.
Den som tar
hindrar mig att ge.
Den som tar mig
mister mig. 
Men den som litar på livet 
ger min kärlek vingar.
Livet
som inte kan styras
som är vågor och vind
och färdas sin egen väg.

Jag är ett vindens barn
som inte kan fångas levande.
Jag är en grå liten fågel
som förstummas i fångenskap
och dör.
Men i frihetens rymd
och nattens tystnad
sjunger jag lycklig 
utan att bli trött
som lärkan min syster
och broder näktergal.

Vinden blåser 
vart den vill.
Jag är vindens barn.
Ingen kan mäta 
min värld
följa min färd
fånga mitt namn.
Jag är vindens barn.


Margareta MelinFoto: Solsippan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar