Vad är PTSD?

Jo, jag anar att förkortningen PTSD kanske inte är så bekant för alla. Därför kan det vara på sin plats med en liten förklaring:

PTSD är som sagt en förkortning av post traumatic stress syndrom, vilket kan uppstå efter att ha upplevt en mycket skrämmande, eventuellt livsfarlig situation eller en faktiskt livsfarlig situation som till exempel en våldtäkt, naturkatastrof, krig, tortyr eller liknande.

Vad innebär då detta, tänker du. Jo, trots att vi med all logik vi är utrustade med förstår att vi nu är i säkerhet låter hjärnan oss återuppleva den outhärdliga händelsen åter och åter igen. Detta kallas för flashbacks, och kan triggas igång av att man ser på film, känner en doft, hör en melodi eller bara av att en tanke kommer av sig självt. Det är ingenting man kan styra över eller kontrollera. Många gånger är det också vanligt med mardrömmar, svårigheter att sova, extrem ångest och mycket känslor av skuld och skam. 

Det finns långt fler, bättre och längre förklaringar för den som vill veta mera. Jag kan enbart referera till mig själv och mina upplevelser och hävdar inte att denna text är vetenskaplig på något vis.

För min egen del innebar min PTSD från början att jag enbart sov två timmar per natt, jag var konstant på alerten för att inte bli överraskad, jag slutade äta, hade kontinuerliga flashbacks och var till bredden fylld av skamkänslor så till den milda grad att jag behövde läggas in på en psykiatrisk avdelning och medicineras. Jag sjönk in i en depression och tampas fortfarande med både sömnen och att minnas vardagshändelser. 

I början försökte jag förstå, det gör jag inte längre. Nu försöker jag acceptera. Det som har hänt, har hänt. Men det är lättare sagt än gjort.
Länk till internetmedicin.se där det står mer om PTSD.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar